Kalan matkassa: kalaterveyttä

Tällä kertaa työpäiväänsä esittelee Pia Lindberg-Lumme. Hän työskentelee kala-alalla konsulttina. Työaika kuluu muun muassa erilaisten hankkeiden sekä yritysten lupa-asioiden parissa.

Paperitöiden vastapainona pääsee nauttimaan saaristomaisemista: Pia on ottanut Ahvenanmaalla EU-kalanäytteitä, joilla varmistetaan kalojen hyvinvointi ja pyritään ehkäisemään kalatautien leviämistä.

Kalankasvattajat panostavat kalojen terveyteen, koska vain hyvinvoivasta kalasta saadaan laadukasta ravintoa. Kasvuolosuhteet ovat perustana kalojen hyvinvoinnille, ja kalankasvattajat seuraavat jatkuvasti kalojen vointia ja terveyttä.

Kokenut kasvattaja osaa tulkita kalojen vointia ja säätää kasvatusprosessia tarpeen mukaan.