VEDESTÄ RUOKAPÖYTÄÄN

Tervetuloa sukeltamaan syvemmälle
kalan maailmaan!

 

Pro Kala ry julkaisee kalaruokajuttuja, toimintaansa valottavia artikkeleita, alan ammattilaisten haastatteluita ja muuta kiinnostavaa sisältöä kalaan ja kalaruokaan liittyen.

Marraskuussa järjestetyt Kalatalouden innovaatiopäivät kokosivat Vantaan Aviacongressiin yli 250 osallistujaa. Palautteen viesti on selvä: tapahtumalle on kysyntää ja koko toimialan yhteen keräävä seminaari sai jälleen kiitosta. Palautekyselyyn vastanneet 109 ihmistä antoivat tapahtumalle arvosanaksi 8,5 asteikolla 4-10.

Vaikka kalentereiden vuosiluku onkin vielä 2019, on hyvä siirtää välillä katseet tulevaisuuteen ja ensi vuoden puolelle. Tärkeän joulusesongin jälkeen kulman takan häämöttää jo Kansallinen kalakeittopäivä, jota vietetään vuosittain helmikuun toisena tiistaina. Vuonna 2020 kalakeittoa syödään helmikuun 11. päivänä.

"Minulla on ollut aina se perusajatus, etten halua tehdä tutkimusta vain tutkimuksen takia. Työlläni pitää olla merkitys ja vaikutusta todelliseen elämään. Sen pitää olla hyödyllistä ja tarpeellista. Olen nykyisessä tehtävässäni tavallaan elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon välissä: tuotan yrittäjille tietoa markkinoiden ja toimialan kokonaistilanteesta ja välitän hallinnolle sitä viestiä, miten asiat nähdään ja koetaan elinkeinoelämässä. Kun kaikilla on selkeä kuva siitä, missä mennään, voimme yhdessä rakentaa parempaa kalataloutta."

Pro Kala ry:n 25-vuotisjuhlaa vietettiin 20.11.2019 Helsingissä Ravintola Kappelin kellarissa. Lämminhenkiseen tilaisuuteen saapui lähes sata juhlijaa nauttimaan kalaherkuista ja yhdessäolosta.

"Tyypillistä työpäivää ei ole. Päätehtäväni on opettaminen, tosin itse näen sen enemmän nuorten ohjaamisena. Samaan aikaan on koulun omien tuotantotilojen ylläpitoa ja suunnittelua, paljon itseopiskelua sekä erilaisia vaihtuvia hankkeita. Tehtävänämme on auttaa kalatoimialaa: varmistamme, että heille on tarjolla osaavaa, motivoitunutta työvoimaa. Motivaatio on tärkein: alalla toimii lukuisia pienyrityksiä, joilla on kaikilla omat toimintatapansa. Valmista työntekijää on mahdoton tehdä, mutta motivoitunut tekijä oppii talon tavoille nopeasti. Toki opiskelijat oppivat myös ymmärtämään alan realiteetteja."

Vuonna 1994 syntyi ajatus yhdistyksestä, jonka tavoitteita olisivat kalan imagon parantaminen, kalan kulutuksen lisääminen sekä saatavuuden ja käytön kehittäminen alan sisäistä yhteistyötä ja tiedottamista unohtamatta. Ajatuksesta kehittyi Kotimainen kala -yhdistys, joka on vuodesta 2000 tunnettu nimellä Pro Kala ry.

Kaikkien aikojen ensimmäinen Seafood Chef -kilpailu järjestetään perjantaina 13.3.2020 Gastro Helsinki 2020 -ammattilaistapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa.

Merta edemmäs ei pidä lähteä kalaan, mutta joskus tutusta ympäristöstä lähteminen voi tehdä hyvää tuoden uusia näkökulmia omaan tekemiseen. Siksi Pro Kala ry onkin jo vuosien ajan järjestänyt vuosittaisia alan ammattilaisille suunnattuja opintomatkoja eri puolille maailmaa.

Aloitin kalamyyjän työt Oulun kauppahallissa Kalaliike Minna Pekurilla. Olen Turusta kotoisin, mutta opiskelin Oulussa, ja työskentelin kalaliikkeessä opiskelujen ohessa. Koulutukseni on aivan toiselta alalta, mutta päädyin jäämään kala-alalle. Turun kauppahallin Kalaliike S. Wallinissa olen työskennellyt nyt puolitoista vuotta. On siis tavallaan sattumaa, että päädyin kala-alalle, mutta siitä on tullut se oma juttu."

Pro Kala ry on tarjonnut noin vuoden ajan virkamiehille mahdollisuutta tutustua elinkeinoon paikan päällä. Tutustumiskäynnit ovat osa markkinointiohjelmaa. Viimeisin kala-alan käytäntöön tutustuja on Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikössä EU-avustajana työskentelevä Antony Starr, joka vieraili Länsi-Rannikon Kalassa tutustuen rysäkalastukseen sekä kalajalostamon arkeen.