VEDESTÄ RUOKAPÖYTÄÄN

Tervetuloa sukeltamaan syvemmälle
kalan maailmaan!

 

Pro Kala ry julkaisee kalaruokajuttuja, toimintaansa valottavia artikkeleita, alan ammattilaisten haastatteluita ja muuta kiinnostavaa sisältöä kalaan ja kalaruokaan liittyen.

Kolmekymmentäkolme vuotta olen kasvattanut ja jalostanut kalaa Haverössä. Kaikki lähti aikanaan uteliaisuudesta: kun näki muiden ryhtyvän kokeilemaan, niin pitihän sitä itsekin. Kalankasvatus on sesonkityötä. Joulun alla perataan joulukalat ja kesällä turistikalat. Ympäri vuoden meillä työskentelee kuudesta seitsemään vakinaista, sesonkiaikoina voi väkimäärä kasvaa jopa kolmeenkymmeneen. Minä olen yrityksen toimitusjohtaja, mutta teen kaikkia töitä johtamisesta perkuisiin ja fileoimiseen – ja jos siivooja on lomalla, niin sitten tuurataan."

"Kalastajan ammatissa palkitsee kalansaanti. Työhön kuuluu kuitenkin myös paljon muuta: pitkästi yli kuukausi kuluu vuodessa kaikenlaisiin kirjallisiin töihin ja selvityksiin. Suurimmat haasteet ammatissa liittyvät luonnonolosuhteiden jatkuvaan vaihteluun. Kalaa ei vain ’haeta’ mereltä, vaan nöyränä miehenä on pyydyksille lähdettävä. Luontoa ei voi ennakoida, eikä koskaan tiedä, millainen on kauden saalis ja mistä se koostuu. Alan ennakoimattomuuden vuoksi olisi tärkeää kehittää niitä mahdollisuuksia, joihin voidaan vaikuttaa: helpottaa kalavesien saatavuutta ja ajantasaistaa lainsäädäntöä. Nykyään esimerkiksi rysäpaikkaluvat on haettava etukäteen sen sijaan, että rysän voisi joustavasti sijoittaa sinne, missä kala kunakin vuonna on. Myös hylkeiden ja merimetsojen runsastuminen asettaa paineita rysäkalastuksen kehittämiselle."

Vesiviljely on yksi maailmalla nopeimmin kasvavista ruoantuotantomuodoista. Suomalaiselle tuotantoteknologialle ja osaamiselle riittää kysyntää. Tietotaidon viennin kasvattamiseksi tarvitaan kuitenkin aktiivista markkinointia ja tiivistä yhteistyötä alan tutkimuksen kanssa. Suomi on maailman mittakaavassa vesiviljelyosaamisen kärkijoukoissa. Se alkaa näkyä myös viennissä. Suomesta viedään maailmalle tutkimusta ja tekniikkaa, mutta myös poikasia ja kalanrehuja. Uutta vientipotentiaalia nähdään erityisesti kiertovesiteknologiassa ja laatuosaamisessa.

Kalatalous on yksi maailman vanhimmista elinkeinoista. Tänä päivänä se on osa nykyaikaista elintarviketeollisuutta, ja usko tulevaan on alalla vahva. Yrittäjän päivänä 5.9. kala-alan yrittäjät katsoivat tulevaan luottavaisin mielin ja uusin suunnitelmin.

Suomen vesistöissä kalakantojen elinkiertoa ja lisääntymistä haittaavat erilaiset ongelmat, jotka heijastuvat myös kalastuselinkeinon kannattavuuteen. Tilanne on kuitenkin korjattavissa. Kalakantojen elinvoimaisuuteen ja tehokkaaseen aluesuunnitteluun tähtäävää työtä koordinoi viime vuonna toimintansa aloittanut Kalatalouden ympäristöohjelma.

Syksyn silakka-aikaa odotellaan tänä vuonna iloisissa tunnelmissa. Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle myönnettiin kesäkuussa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatti. Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toivoo, että sertifioinnilla on positiivinen vaikutus silakan imagoon ja kulutukseen.

Kala-alalla on monenlaisia toimijoita. Alan yrittäjät tuottavat kalan vedestä kuluttajien ruokapöytiin. Kalataloushallinnossa työskentelevät luovat edellytyksiä kalaan ja kalavaroihin perustuvien elinkeinojen toiminnalle. Osana markkinointiohjelmaa päätettiin järjestää kirjoituspöydän ääressä työtään tekeville kala-alan ammattilaisille mahdollisuus lähteä tutustumaan alan yritysten käytännön toimintaan. ”Päivä kalastajan matkassa tai vesiviljely-yrityksessä tarjoaa tilaisuuden kurkistaa kulisseihin, kuulla näkemyksiä kala-alan yrittäjien arjesta ja ehkä jopa mahdollisuuden osallistua käytännön työhön”, toteaa Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen.

”Kalastusyrittäjyys vaatii sitkeää luonnetta. Haastetta riittää, kun on luonnonvoimien kanssa tekemisissä: sääolosuhteet, kalakannat ja kalan koko vaihtelee vuodesta toiseen. Saalis on kalastajan palkinto. Suuren saaliin toivossa kun lähtee kalalle ja onnistuu, se on kiva tunne."

Kalatalouden innovaatio-ohjelmiin kuuluvaa markkinointiohjelmaa koordinoiva Pro Kala on tarttunut kaksin käsin innovatiivisuuden haasteeseen. Ensimmäisen vuoden aikana kalan markkina-aseman ja arvon kasvattamiseen sekä alan julkisuuskuvan ja verkostoitumisen kehittämiseen tähtäävässä ohjelmassa on muun muassa järjestetty kalatalouden innovaatiopäivät, julkaistu ensimmäinen koko kalan tuotantoketjun kattava tietokirja ja aloitettu perinne kansallisen kalakeittopäivän viettämiseksi vuosittain.